20% Off על פריטים על המחיר הרגיל

- יפוג:

בסוכות על 20% Off על פריטים על המחיר הרגיל

הצלחה 100%

פרטי קופון

T&הפקולטה למדעי המחשב: 20% הקידום ישים פריטים במחיר מלאים נבחרים בלבד. לא ישים ב- Sale, מודפס ומוצרי ארכיון. קידום לא ניתן להשתמש בשילוב עם מבצעים אחרים, כולל משלוח חינם. הגבלות מסוימות עשויות לחול.