Trip.com ฮ่องกง & มาเก๊าโรงแรมขาย

- หมดอายุ:

ความคิดเห็นปิด บ Trip.com ฮ่องกง & มาเก๊าโรงแรมขาย

ประสบความสำเร็จ 100%

คูปออกรายละเอียด

ฮ่องกง & มาเก๊าโรงแรมขาย. 1. เลื่อนตำแหน่งช่วงเวลา: 23 ตุลาคมไป 30 พฤศจิกายน 2018. คนแรกมา, คนแรกรับใช้ขณะที่อุปกรณ์สุดท้าย2. เลื่อนตำแหน่งแพลตฟอร์ม: Trip.com เคลื่อนแอ๊ป (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ 6.0 หรือสูงกว่า).3. Promo รหัสสำหรับการรอเข้าพบในโรงแรมในฮ่องกง & มาเก๊าอย่างเดียว4. Eligibility: Promo รหัสเดียวที่สามารถถูกใช้สำหรับ prepaid ห้อง. จำกัดหนึ่ง promo รหัสต่อจอน5. Promo รหัสสลับหน้าพื้นที่ทำงาน name: จะได้ส่วนลด, ป้อนรหัสอยู่ที่โรงแรมจองหน้าอก6. ได้รับส่วนลดของ $20 ออกไปไหนจอง exceeding $200 AUD, หรือ $40 ไปไหนจอง exceeding $400. Promo รหัสเท่านั้นที่จ่ายเงินใน AUD น7. ในกรณีของจอ cancellations, ที่ promo รหัสที่ใช้สำหรับนั่นจองโดยอัตโนมัติจะถูกส่งกลับมาที่บัญชีของคุณและทำให้พร้อมใช้งานสำหรับใช้สำหรับคนที่เหลืออยู่ช่วงเวลาของการเลื่อนขั้น. Promo รหัสสำหรับใช้ในโรงแรมบการรอเข้าพบในซึ่งก็ถูกแก้ไขโดยสนับสนุนลูกค้าก็จะถูกพิจารณาถือเป็นโมฆะ8. โรงแรมโดนยกเลิกแล้ว prepayment นโยบายอาจจะเพิ่มรูปแบตามที่ห้องประเภท. ได้โปรดเรียกห้องนโยบายอันที่จองเอาไว้9. Trip.com งานสำรองทั้งสิทธิของเพื่อนสุดท้ายตีความแบบนั้นขอเลื่อนตำแหน่ง.