20% Tắt vào các mặt hàng có giá thông thường

- Hết hạn:

Ý Kiến Tắt trên 20% Tắt vào các mặt hàng có giá thông thường

thành công 100%

Chi tiết phiếu giảm giá

T&CS: 20% Xúc tiến được áp dụng cho chọn chỉ mục đầy đủ Giá. Không áp dụng cho Bán, In và các sản phẩm Lưu trữ. Xúc tiến không thể được sử dụng cùng với chương trình khuyến mãi khác, bao gồm miễn phí vận chuyển. Một số hạn chế có thể áp dụng.