Bán hàng tuyệt vời của Farfetch

- Hết hạn:

Các ý kiến tắt trên Bán hàng tuyệt vời của Farfetch

thành công 100%

Chi tiết phiếu giảm giá

Vụ này có giá trị trên mặt hàng giá đầy đủ, trừ SS19 season (mục đánh 'sưu Tập Thường xuyên' và 'Mùa giải Mới'). Không giới hạn sử dụng mỗi khách hàng. Thương hiệu có giới hạn.